www.diy2010.com - Οδηγίες με Video και Φωτογραφίες για τη
συντήρηση & διαχείριση ακινήτων, Ηλεκτρολογικά - Υδραυλικά - Βαψίματα, 
Γυψοσανίδες, Μόνωση, Κλιματιστικά, Κλειδαριές,
Ενέργεια, Μίσθωση & Φορολογία κ.α.

diy2010.com - Φτιάξτο μόνο σου και σώσε τα λεφτά σου

Καλώδια & Αγωγοί Ηλεκτρικού Ρεύματος σε Ηλεκτρολογικές Εγκαταστάσεις

ΣΗΜΑΝΣΗ ΑΓΩΓΩΝ ΚΑΙ ΚΑΛΩΔΙΩΝ

Στις νεότερες ηλεκτρικές εγκαταστάσεις (μετά το 1970) ισχύουν τα παρακάτω :

Α) αγωγός προστασίας :  χρώμα πρασινοκίτρινο (λωρίδες κίτρινες και πράσινες), σύμβολο ΡΕ

Β) αγωγός ουδετέρου :     χρώμα μπλε ανοικτό, σύμβολο Ν

Γ) αγωγοί φάσεων :          χρώμα δεν προσδιορίζεται, σύμβολα L1, L2, L3.                                                                     Συνήθως σε κυκλώματα μονοφασικά ο αγωγός φάσης έχει χρώμα μαύρο ή καφέ. 

αγωγός προστασίας             αγωγός φάσης             ΑΓΩΓΟΣ ΟΥΔΕΤΕΡΟΥ 

Στις παλαιότερες ηλεκτρικές εγκαταστάσεις ίσχυαν τα παρακάτω :

Α) αγωγός προστασίας :  χρώμα κίτρινο ή κόκκινο, σύμβολο ΡΕ

Β) αγωγός ουδετέρου :    χρώμα γκρι, σύμβολο Ν

Γ) αγωγοί φάσεων :         σε κυκλώματα μονοφασικά ο αγωγός φάσης έχει χρώμα μαύρο.                                                                         

ΣΥΜΒΟΥΛΗ

Πριν από κάθε εργασία σε ηλεκτρικά κυκλώματα, πάντα πρέπει να γίνεται έλεγχος και διευκρίνιση του αγωγού φάσης με δοκιμαστικό κατσαβίδι ή δοκιμαστικό δυο ακίδων η πολύμετρο και να μην αρκούμαστε στην οπτική αναγνώριση των αγωγών μόνο από το χρώμα της μόνωσης.

 

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜΩΝ ΣΕ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ

Α)  Εγκατάσταση ηλεκτρικών αγωγών μέσα σε χωνευτούς σωλήνες κάτω από το επίχρισμα των τοίχων.

Αυτή είναι η συνήθης τυποποίηση μέσα σε εσωτερικούς χώρους διαμερισμάτων και καταστημάτων.

Οι σωλήνες τοποθετούνται χωνευτά σε αυλάκια που ανοίγονται μέσα στα τούβλα και κατόπιν καλύπτονται από το επίχρισμα (σοβά). Οι διαδρομές των σωλήνων είναι πάντα οριζόντιες ή κατακόρυφες.  Οι οριζόντιες διαδρομές απέχουν πάντα  30εκ από την οροφή και οδεύουν παράλληλα προς αυτή. Με αυτό τον τρόπο αποφεύγονται οι τραυματισμοί των σωλήνων και των αγωγών που είναι μέσα σε αυτούς από καρφώματα ή τρυπήματα στους τοίχους.  Οι διακλαδώσεις και ενώσεις αγωγών γίνονται μέσα σε ειδικά κουτιά διακλάδωσης (μπουάτ) που  είναι χωνευτά στον τοίχο. Αυτά είναι πλαστικά, το σχήμα τους είναι στρόγγυλο και καλύπτονται με καπάκι (κάλυμμα) που δεν καλύπτεται από το επίχρισμα και έτσι είναι ορατά. Τα κουτιά αυτά χρησιμεύουν επίσης για να δείχνουν την πορεία που ακολουθούν οι σωλήνες  των ηλεκτρικών κυκλωμάτων.  Για την επίτευξη των ενώσεων ή διακλαδώσεων αγωγών μέσα στα μπουάτ, χρησιμοποιούνται ειδικά στοιχεία που ονομάζονται διακλαδωτήρες και αποτελούνται από ακροδέκτες στερεωμένους σε μονωτικό υλικό. Η εισαγωγή των αγωγών μέσα στους σωλήνες γίνεται με ειδικό εργαλείο που ονομάζεται ατσαλίνα και είναι μια λεπτή χαλύβδινη ταινία με μήκος 10-15μ και πλάτος 15χλ. Η ατσαλίνα στο ένα άκρο έχει ένα σφαιρίδιο για να προχωρά μέσα στους σωλήνες και στο άλλο μια θηλεία για να δένονται οι αγωγοί, που θα περάσουν μέσα από αυτούς. Οι αγωγοί μετά το πέρασμά τους από τους σωλήνες και τα κουτιά διακλαδώσεων καταλήγουν σε άλλα κουτιά διακοπτών για τα φωτιστικά σώματα ή κουτιά ρευματοδοτών (πρίζες), όπου συνδέονται στους ακροδέκτες του σώματος των διακοπτών ή ρευματοδοτών.   Από τα κουτιά των διακοπτών ξεκινάνε οι γραμμές που καταλήγουν στα σημεία ανάρτησης των φωτιστικών σωμάτων οροφής. Στα σημεία αυτά οι αγωγοί ρεύματος συνδέονται μέσω μικρών συνδετήρων (κλέμμες) με τα καλώδια των φωτιστικών σωμάτων (σειρίδες). Επίσης στα σημεία αυτά στερεώνονται και τα άγκιστρα  (γάντζοι) οροφής για να κρεμαστούν από αυτά τα φωτιστικά σώματα.    

Β)  Εγκατάσταση ηλεκτρικών αγωγών μέσα σε ορατούς σωλήνες επάνω στο επίχρισμα των τοίχων.

Αυτές οι εγκαταστάσεις συνήθως συναντώνται σε βιομηχανικούς, βιοτεχνικούς χώρους ή αποθήκες. Οι σωλήνες στηρίζονται στους τοίχους με ειδικά περιλαίμια (κολλάρα), τα οποία  στερεώνονται με βύσματα (ούπατ).  Οι διαδρομές των σωλήνων είναι πάντα οριζόντιες ή κατακόρυφες.  Οι διακλαδώσεις και ενώσεις αγωγών γίνονται μέσα σε ειδικά κουτιά διακλάδωσης (μπουάτ). Αυτά είναι μεταλλικά ή πλαστικά και το σχήμα τους είναι στρόγγυλο ή τετράγωνο. Για την επίτευξη των ενώσεων ή διακλαδώσεων αγωγών χρησιμοποιούνται ειδικά στοιχεία που ονομάζονται διακλαδωτήρες και αποτελούνται από ακροδέκτες στερεωμένους σε μονωτικό υλικό. Η εισαγωγή των αγωγών μέσα στους σωλήνες γίνεται με ειδικό εργαλείο που ονομάζεται ατσαλίνα και είναι μια λεπτή χαλύβδινη ταινία με μήκος 10-15μ και πλάτος 15χλ. Η ατσαλίνα στο ένα άκρο έχει ένα σφαιρίδιο για να προχωρά μέσα στους σωλήνες και στο άλλο μια θηλεία για να δένονται οι αγωγοί, που θα περάσουν από αυτούς.   

ΣΥΜΒΟΥΛΗ

Πριν καρφώσουμε ή ανοίξουμε μια οπή σε τοίχο, πρέπει απαραίτητα να ελέγξουμε την όδευση των χωνευτών σωλήνων της εσωτερικής ηλεκτρικής εγκατάστασης. Παρατηρούμε με προσοχή τα πλαστικά καλύμματα από τα κουτιά διακλαδώσεων (μπουάτ) που βρίσκονται συνήθως 30εκ κάτω από την οροφή. Ανάμεσα σε δυο μπουάτ διέρχεται οριζόντιος σωλήνας με αγωγούς ρεύματος. Επίσης πάντα ακριβώς πάνω από διακόπτες φωτιστικών και ρευματοδότες (πρίζες) διέρχονται σωλήνες αγωγών που καταλήγουν σε μπουάτ (κουτιά διακλάδωσης).

Τέλος μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε ειδικές συσκευές ανίχνευσης καλωδίων ρεύματος, που τις βρίσκουμε πλέον σε σε ολά τα καταστήματα ηλεκτρολογικού υλικού.